Parti Politik Gila Jadikan Negara Gila

oleh Lutfi Hakim

Parti politik lubuk korupsi dan kroni, antara perkara yang sering orang sebut. Pada masa yang sama, parti-parti ini merupakan ruang penting untuk pendemokrasian di dalam sistem kita, seperti yang akan diterangkan.

Kita sekarang ada pilihanraya untuk pilih wakil rakyat dan ahli dewan undangan negeri, tetapi kita tidak pilih PM atau pun ahli majlis tempatan. Ini bentuk sistem kita waktu ini.
Maka siapa pihak yang melantik jawatan tertinggi dan tempatan ini? Jawapan mudahnya ialah parti politik yang paling berpengaruh, sama ada di tahap lokal ataupun federal.

Menariknya, pengaruh di Malaysia tidak semestinya bergantung pada saiz atau jumlah kerusi parti, sentimen orang ramai juga main peranan walaupun susah dicerap. Dr Mahathir misalnya PM walaupun parti beliau bukan yang paling besar di dalam PH.
Tetapi dalam suasana ini sekalipun, persetujuan ini tidak akan wujud sekiranya parti politik yang terlibat tidak bersetuju untuk bertolak-ansur di dalam hal ini.

Di situ sahaja sudah nampak apa kuasa yang ada pada parti-parti ini.Selain melantik penjawat-penjawat mereka (dan secara tidak langsung pemimpin negeri dan negara), dasar-dasar pemerintahan juga boleh dipengaruhi oleh debat yang berlaku di dalam parti.

Isu-isu hak-hak minoriti, pembangunan melampau, dan politik identiti boleh diamplifikasi apabila ia disuarakan oleh ahli-ahli parti kepada pemimpin mereka, yang harus mencari balasan yang sesuai kepada tuntutan-tuntutan tersebut.

Mereka tidak boleh endahkan sahaja suara akar-umbi kerana ia mungkin mencabar kedudukan mereka di dalam pemilihan yang seterusnya. Politik di dalam parti sangat mempengaruhi arah tuju dan prioriti mereka.

Kegagalan untuk mendengar suara akar-umbi (yang sentiasa berubah-ubah) boleh membawa kepada penggulingan pemimpin parti secara besar-besaran. Ini senario yang sudah berkali-kali berlaku di dalam lipatan sejarah politik kita.

Maka soalannya siapakah yang menjadi akar-umbi parti ini? Sudah tentulah ia merupakan mereka yang menyertai parti tersebut dan aktif di dalamnya. Bukannya mereka yang rajin memberi komentar ataupun masyarakat secara am.

Lebih-lebih lagi jika parti politik hanya menarik perhatian mereka yang sangat ideologikal berbanding orang yang pragmatik atau rasiobal, maka nada wacana di dalam parti akan mirip itu.

Semakin keras nada wacana politik parti, semakin ia menjauh dari minat kalangan orang yang lebih moderat pandangan mereka. Tetapi kerana golongan kedua kurangkan penglibatan mereka, maka pengaruh suara mereka menjadi lebih kecil.

Itulah ironi politik kepartian. Kewarasan tidak semestinya dihargai tetapi api-api sentimen tidak pernah akan padam.

Penglibatan dari semua lapisan masyarakat di dalam parti politik, dan bukan sahaja mereka yang bersikap ideologis dapat mengemudi arah tuju wacana umum supaya lebih merangkum dan progresif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s